ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Кредит з сюрпризом»
ТОВ «СС ЛОУН» (ТМ «CCLOAN»)

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1 Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН» (код за ЄДРПОУ 40071779; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Кловський узвіз, будинок 7, літера А, поверх 13, офіс 20) (надалі – Організатор, ТОВ «СС ЛОУН»).

1.2 Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ       40502086; місцезнаходження: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109).

 

2. Учасники Акції.

2.1 Участь у Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти, які в Період проведення Акції, а саме: з 01.08.2016 до 31.08.2016 включно, заповнили Заявку на отримання позики на Сайті ТОВ «СС ЛОУН», ознайомились та погодились з Правилами надання грошових коштів у позику ТОВ «СС ЛОУН», Договором позики, надали Згоду на обробку своїх персональних даних (далі – Потенційні Учасники).

2.2 Потенційні Учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови погодження Заявки та  наступних умов надання Потенційному Учаснику позики.

2.3 Учасник Акції стає Переможцем Акції у разі, якщо його визначили згідно п. 6 Правил та за умови повернення Учасником позики, процентів за користування позикою в строк та на умовах, визначеними Договором.

2.4 Працівники Організатора і особи, які знаходяться з ними в родинних зв'язках, а також інші, пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

2.5 Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день впродовж всього Періоду проведення Акції.

2.6 Участь в Акції є безкоштовною: Організатор та Виконавець Акції не отримують винагороду від Учасників за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

 

3. Мета Акції.

3.1 Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «СС ЛОУН», формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів фінансових послуг з метою ефективного провадження господарської діяльності.

 

4. Територія та Період проведення Акції.

4.1 Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції).

4.2 Період проведення акції: з 01.08.2016 до 31.08.2016 включно (далі за текстом – «Період проведення»).

4.3 Період проведення може бути змінений Організатором у будь-який час проведення Акції за власним рішенням, у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути передбачені Організатором на дату оголошення Акції.

5. Заохочення Акції:

5.1 Право на отримання Заохочення Акції має Учасник Акції, який відповідає вимогам п. 2 Правил, який буде визначений як переможець Акції відповідно до розділу 6 Правил (далі – Переможець).

5.2 Заохоченнями Акції є: Планшет SAMSUNG GALAXY TAB S2

5.3 Фонд Заохочень Акції обмежений і становить загальну кількість 1 (одна) штука.

5.4 Заохочення Акції має бути призначено для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.5 Після передачі Заохочення Акції ТОВ «СС ЛОУН» не несе відповідальності за подальше використання Заохочення Акції, за неможливість скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення Акції.

 

6. Визначення Переможця Акції.

6.1 Визначення Переможця Акції відбудеться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Кловский узвіз, будинок 7, літера А, поверх 13, офіс 20.

6.2 Визначення Переможця відбудеться 01.09.2016 о 12 годин 00 хвилин за Київським часом.

6.3 Обирається один Переможець Акції наступним чином:

6.3.1 Виконавець Акції за допомогою програми Random (www.random.org) визначає та фіксує шляхом випадкової комп’ютерної вибірки Переможця. Визначення Переможця за допомогою програми Random є остаточним та оскарженню не підлягає.

6.3.2 У процесі визначення Переможця Акції визначаються додатково резервні переможці Акції: за допомогою програми Random (www.random.org) Виконавець Акції  обирає Резервний список Переможців Акції.

6.3.3 Процедура визначення Переможця Акції оформлюється Протоколом.

6.4 Виконавець Акції гарантує об'єктивність при обранні Переможця Акції шляхом обмеження втручання сторонніх осіб в алгоритм їх визначення. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції.

7. Умови та порядок отримання Заохочення

7.1 Інформування Переможця Акції проводиться Виконавцем шляхом розміщення інформації про Переможця Акції на Сайті Організатора та в соціальних мережах, а також шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Переможця, зазначену ним при реєстрації на сайті Організатора та здійснення телефонного дзвінка на контактний номер телефону Переможця Акції, який був зазначений Переможцем при реєстрації на сайті Організатора, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця.

7.2 Кількість спроб зв'язатися з Переможцем Акції не може бути більше 5 (п’яти) дзвінків. Інформування відбувається з 09:30 годин до 18:30 годин за Київським часом у робочі дні.

7.3 Переможець Акції має підтвердити представнику Виконавця свої персональні дані, що зазначені в Протоколі, а саме: прізвище, ім’я по батькові; серію та номер паспорту громадянина України; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); а також повідомити іншу інформацію, на підтвердження відповідності умовам Акції/ виконання вимог Правил, та надіслати протягом 7 (семи) робочих днів з дня інформування Переможця, за вимогою Виконавця, скан-копії вище зазначених документів на електронну адресу info@ccloan.com.ua, а саме:

7.3.1 копію паспорта громадянина України,
7.3.2 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера),

.7.3.3 копії інших документів, необxiдних для отримання Заохочення Акції, визначених Організатором/Виконавцем.

7.4 Зазначена вище інформація повинна бути надана Переможцем Акції, як коректна та правдива. Зазначені копії документів повинні бути чіткими та розбірливими. Відповідальність за достовірність наданих даних несе Учасник Акції.

7.5 УВАГА! Переможець Акції отримує право на отримання Заохочення у разі виконання ним умови п.п. 2.3. Правил, а саме: за умови повернення позики та процентів за користування позикою в строк та на умовах, визначеними Договором.

7.6 Переможець Акції, одержуючи право на отримання Заохочення Акції, підписує з Виконавцем Акції та/або третіми особами, залученими ним для проведення Акції, документ, форма якого визначається Виконавцем та/або залученими ним третіми особами, на підставі якого Переможець Акції отримує Заохочення Акції (далі - Заява підтвердження) не пізніше 21 (двадцяти одного) робочого дня від дати визначення Переможця.

7.7 Відмова у наданні згоди на використання інформації та персональних даних Переможця або відмова підписувати Заяву-підтвердження, передбачену п.п. 7.6. цих Правил, а також відмова від надання інформації, передбаченої п.п. 7.3. цих Правил, а так само надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця Акції права на отримання Заохочення Акції та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Заохочення Акції. У такому випадку право на отримання відповідного Заохочення Акції переходить до наступного за списком резервного переможця. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором та/або Виконавцем.

7.8 Якщо Переможець Акції не відповідає на 5 (п’ять) телефонних дзвінків, які здійснені протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати Протоколу, право на отримання Заохочення Акції переходить до наступного за списком резервного переможця.

7.9 Після підтвердження персональних та інших необхідних даних та надання Переможцем Акції всіх документів, передбачених п.п. 7.3. даних Правил, представник Виконавця узгоджує дату, час та місце вручення Заохочення Акції.

7.10 Вручення Заохочення Переможцю Акції має відбутись не пізніше ніж через 21 (двадцять один) календарний день від дати визначення Переможця Акції, за умови дотримання таким Переможцем акції всіх умов передбачених даними Правилами.

7.11 Якщо Переможець Акції відмовляється від Заохочення Акції Організатор/Виконавець не компенсує вартість Заохочення іншими засобами (товаром/послугами та інше.).

7.12 Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

7.13 Заохочення Акції отримує лише Переможець Акції, який має право на його отримання згідно з умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник Акції не має права передати (в тому числі у спадщину)/ поступатися або іншим чином відчужувати своє право на отримання Заохочення Акції будь-якій третій особі.

7.14 Оподаткування вартості Заохочення Акції здійснюється Виконавцем та/або залученими ним третіми особами відповідно до чинного законодавства України. Виконавець Акції здійснює нарахування та сплату необхідних податків та зборів, передбачених законодавством України.

7.15 Організатор не є податковим агентом та не несе відповідальності за правильність та/або повноту нараховування, утримання та сплату податків та зборів Виконавцем від імені Переможця та за рахунок Виконавця з доходів, що виплачуються Переможцю Акції у вигляді Заохочення Акції.

7.16 Учасники Акції приймають ці Правила та надають згоду на обробку своїх персональних даних у порядку та на умовах, визначених п.п. 12.3. даних Правил.

 

8. Права та обов’язки учасника акції.

8.1 Права Учасника Акції:

8.1.1 Ознайомитися з Правилами.

8.1.2 Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

8.1.3 Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

8.2 Обов‘язки Учасника Акції.

8.2.1 Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.

8.2.2 У випадку визначення Учасника Акції Переможцем Акції, такий Учасник Акції зобов‘язаний виконати всі дії, визначені даними Правилами.

8.2.3 Обов’язковою умовою отримання Переможцем Заохочення Акції є повернення Переможцем позики та процентів за користування позикою в строк та на умовах, визначеними Договором.

9. Права та обов’язки виконавця акції.

9.1 Обов‘язки Виконавця:

9.1.1 Передати Заохочення Акції Переможцю Акції, який відповідає вимогам та виконав всі умови, передбачені даними Правилами, якщо інше не передбачено цими Правилами.

9.2 Права Виконавця:

9.2.1 Відмовити у передачі Заохочення Акції Учаснику Акції в порядку та на умовах, що визначені Правилами.

9.2.2 Відмовити у передачі Заохочення Акції Учаснику Акції, що не отримав Заохочення Акції у визначений в Правилах період передачі Заохочення Акції.

 

10. Обмеження.

10.1 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця обставин.

10.2 Організатор/Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції/резервними переможцями і прав на отримання Заохочення Акції.

10.3 Організатор/Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Виконавця Акції щодо визначення Переможця Акції/ резервних переможців є остаточними і не підлягають оскарженню.

10.4 Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Переможцем Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ним.

10.5 Якщо Переможець Акції, який має право на отримання відповідного Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (у тому числі якщо номер або інша інформація про такого Переможця Акції були змінені або вказані невірно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ними третіх осіб. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Переможцем Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця.

10.6 Організатор/Виконавець Акції та/або залучені ними треті особи не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, пов'язані з отриманням Заохочення Акції.

11. Способи та порядок інформування учасників акції про умови її проведення.

11.1 Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора ccloan.ua

12. Інші умови

12.1 Учасники Акції беззастережно погоджуються з цими Правилами.

12.2 Учасники Акції погоджуються, що у разі обрання їх Переможцем Акції відповідно до умов цих Правил, їх імена, прізвища та по батькові, місто проживання, цитати з інтерв’ю з ними можуть бути опубліковані та/або використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах Організатора, розміщуватися на його сайті, у будь-яких засобах масової інформації та інтернет-виданнях на вибір Організатора без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не буде оплачуватися таким Учасникам.

12.3 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

12.3.1 Володільцем персональних даних Переможця Акції є Виконавець Акції;

12.3.2 персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, рекламування послуги компанії, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

12.3.3 з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 12.3.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації/проживання;

12.3.4 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

12.3.5 Розпорядником персональних даних Переможців Акції є будь-які залучені Виконавцем особи, йому/їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

12.3.6 персональні дані Переможця Акції, без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення його, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 12.3.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможця Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

12.3.7 персональні дані Переможця Акції, які були зібрані з метою, зазначеною в п.п. 12.3.2. Правил, будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 12.3.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

12.3.8 Переможець Акції володіє всіма правами, передбаченими Законом.

12.4 Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет - сайті Організатора ccloan.ua, а також за телефоном: (044) 222 77 33.

12.5 Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі, достроково припинити проведення Акції чи продовжити її, розмістивши інформацію про це на сайті ccloan.ua не пізніше дня вступу в силу змін.

12.6 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

 

Мы в мире:
Flag of Spain
Flag of Ukraine
Flag of Georgia
Flag of Kazakhstan
Контактная информация:
OOO «CC ЛОУН»

Украина 01021,

г. Киев, ул. Кловский спуск, 7А

Телефон: +38 044 222-77-33
                   +38 093 583-11-77
                   +38 097 583-11-77
                   +38 095 583-11-77

Email: help@ccloan.com.ua